Jaarlijks worden er 3 voorspeelmiddagen (winter, voorjaar, najaar) georganiseerd met gebruik van vleugel en piano. Men is niet verplicht hieraan mee te doen.
Locaties zijn in Kultuerhús Klameare te Workum.
De middagen zijn informeel en niet prestatiegericht. Zowel beginners als gevorderden laten horen wat er ingestudeerd is. Diverse soorten quatre-mains muziek komen aan bod: klassiek, modern, serieus of vrolijk, jazz. Ook eigen composities van één van de leden zijn regelmatig te beluisteren.
De middagen zijn openbaar. Familie, vrienden, kennissen en belangstellenden zijn van harte welkom! 


Naast het quatre-mains gebeuren wordt er soms een salonmiddag bij een van de leden thuis gehouden. Dit biedt de mogelijkheid om eens solowerken ten gehore te brengen voor een kleine groep, goed om te wennen aan het spelen voor publiek. Andere uitingen van creativiteit kunnen dan ook aan bod komen, bijv. gedichten, al dan niet zelf geschreven.
Bij deze middagen staat vooral gezelligheid voorop!