In navolging van andere, door Gerard Groenendaal opgerichte quatre-mains groepen, werd er initiatief genomen om ook in Sneek een groep op te starten. Na informatie en bezoek bij Gerard werd e.e.a. in gang gezet. Krantenartikelen kwamen in de Sneeker Nieuwsblad, Wijd en Zijd, Leeuwarder courant en Friesch Dagblad. Pianodocenten, -stemmers, muziekschool en koren werden aangeschreven, een ruimte met piano werd gehuurd. Om te ervaren hoe een voorspeelavond er aan toe ging werd een quatre-mains avond in Groningen bezocht.
Voor het vullen van een programma werd er hard gestudeerd door een duo dat al met quatre-mains bezig was. Het pianoduo Hans Petrie en Ineke de Mooij uit Groningen was bereid om een bijdrage aan de avond te leveren. 

Op 16 december 1989 was het zo ver. Gerard Groenendaal en 60 enthousiaste belangstellenden waren aanwezig op deze oprichtingsavond. Spontaan ontstonden er duo's van pianisten die toevallig naast elkaar zaten. Uiteindelijk waren er 26 mensen die meteen lid werden. Een geweldig resultaat en de Quatre-mains groep Sneek was een feit.piano duo

programma en foto's oprichtingsavond 16.12.1989

Gerard en Marianne

quatre-mains

Nelly, Annie, Marianne

Evelien en Han

vier handen op één piano

Ineke en Hans